Bøger

Genveje til et kryds

Vælgernes veje til et kryds er altid konkrete. Uanset om de følger omveje, genveje, smutveje, store hovedveje eller små biveje. Johannes Andersen giver i første kapitel et overblik over vejene. Derefter kaster han sig over førstegangsvælgere, hvilket giver et spændende indblik i den usikkerhed, der præger forskellige grupper af unge.


Bogen er udkommet på Aalborg Universitetsforlag 2013

Statskundskab i praksis

Introduktion til klassiske teorier og moderne problemer. Bl.a. partimedlemskab, interesseorganisationer, politisk journalistik, markedsgørelse af offentlige organisationer, økonomisk styring og europæisering. Johannes Andersen behandler politisk deltagelse, med udgangspunkt i aktiviteter på internettet.


Bogen er udkommet på Karnov Group 2013

Offentlig ledelse og strategisk kommunikation 

Offentlig ledelse og strategisk kommunikation har fokus på offentlige ledere, og det pres de udsættes for i et demokratisk system, hvor hensyn til politikernes legitimitet og administrationens effektivitet ikke altid trækker i samme retning. Johannes Andersen har skrevet et bidrag med fokus på offentlige organisationers porøse tilstand, som følge af borgeres stigende brug af sociale medier, evalueringer osv. Som følge af dem bliver offentlige organisationer mere og mere åbne – og sårbare for kritiske fravalg.


Bogen er udkommet på DJØF’s forlag 2013.

Kunder i politikken

Kunder i politikken indkredser den nye rolle, som borgerne tildeles af hhv. de offentlige velfærdsinstitutioner og de politiske partier. Roller der vægter brugerrollen og de individuelle valg på bekostning af kollektive prioriteringer og diskussioner. Rollen identificeres her som den forbrugeristiske medborger. Der ses nærmere på både de institutionelle forandringer og de demokratiske konsekvenser.


Bogen er udkommet på Hovedland. 2011.

De barnagtige

De barnagtige går på sporet af den aktuelle identitet og tidsånd. hvor der sættes fokus på tendensen til at dyrke det lette, det simple og det hurtige. En tendens der understøttes af udviklingen i velfærdsstaten, i samfundsøkonomien og i den moderne livsform. Her er målet at kunne træffe flere og flere valg. Ikke nødvendigvis ud fra egoistiske motiver, men for at kunne eksistere. Valget er målet. Og så skal man videre. Det betyder at man undergraver den voksnes mulighed for at age udgangspunkt i den generaliserede anden, dvs. oplevelsen af, at man er en medborger i fællesskaber. I stedet tager man udgangspunkt i egne behov, uden evne til at skelne mellem sig selv og omgivelserne.


Bogen er udkommet på Hovedland. 2009.

Den politiske blender

Den politiske blender undersøger samspillet mellem opmærksomhedssøgende medier, popularitetsoptimerende partier og vælgere der følger det politiske lidt på afstand. Indeholder kapitler om politikkens subjektivisering, det digitale snæversyn, totalitær logik og den politiske blender som konsekvens.


Udkommet på Hovedland 2004.

Hverdagens centrifuge

Hverdagens centrifuge kredser om den moderne livsform. En livsform der er præget af ambitioner om flere valg, på bekostning af forpligtelser. Hvilket er med til at undergrave solidariske bånd, til fordel for en uafhængighed af tid og sted. Her dyrker man spisning i forbifarten, livet i de moderne katedraler og computerens opslugende energi. Hvilket sender det moderne menneske ud i hverdagens centrifuge.


Bogen er udkommet på Hovedland 1997.

Demokrati uden partier

Demokrati uden partier indkredser de politiske partiers dynamik og status som centralstyrede massepartier, på jagt efter magt. Hvor det måske kunne være befriende at tænke et demokrati uden partier.

 

Bogen er udkommet på Hovedland 1990.