CV


CV for Johannes Andersen

 Persondata:

 • Født 4. september 1950 – i Midskov
 • Vokset op på Kullerup Præstegård, Fyn
 • Lektor ved Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet 1981 –
 • Cand. Mag (Samfundsfag og Nordisk sprog og litteratur, Århus Universitet) 1978. Student fra Nyborg Gymnasium 1970

Faglige aktiviteter

 Administrative aktiviteter ved universitet:

 • Pro-dekan ved Det samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet 1998-2002
 • Institutleder for Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet 1992-1996
 • Studieleder ved Studienævnet for historie og samfundsfag 1984-1986
 • Medlem af diverse råd, bedømmelsesudvalg og faglige udviklingsgrupper ved universitet.

Akademiske aktiviteter:

 • Grundlægger og redaktør af tidsskriftet GRUS, Aalborg Universitet 1980-2006
 • Konsulent for Forlaget Systime Academic / Gyldendal 2000-2011
 • Konsulent for Forlaget Hovedland, Århus.
 • Skribent og konsulent for tidsskriftet Tid & Tendenser, PEJ gruppen, Herning 2000-
 • Koordinator for ISSP – International Social Survey Programme (Den Danske del) 1997 –
 • Forskningskoordinator for forskningsnetværket Politisk kommunikation og deltagelse, Aalborg Universitet 2005 –
 • Medlem af regeringens nedsatte arbejdsgruppe vedr. sikkerheden ved musikfestivaler, 2000-2001.
 • Medlem af Valgretskommissionen, DUF, 2010 – 2011

Bestyrelsesposter

 • Bestyrelsesmedlem Sparinvest 2011-
 • Formand for Teater Nordkraft, Aalborg 2010 –
 • Bestyrelsesmedlem Avisen.dk 2010 –
 • Bestyrelsesmedlem Forlaget Hovedland  2001 –
 • Formand for Investeringsforeningen Egns-Invest 2007- 2011
 • Bestyrelsesmedlem Egns-Invest 2006-2007
 • Formand for Jomfru Ane Teatret, Aalborg, 1998 – 2010
 • Bestyrelsesmedlem Vermø kommunikation og markesføring A/S 2006 – 2010
 • Bestyrelsesmedlem Lynx media 2004-2006

Udvalgte forskningsprojekter og publikationer:

Demokrati og medborgerskab:

 • Johannes Andersen et al. Medborgerskab. Demokrati og politisk deltagelse, Systime, Herning 1993
 • Johannes Andersen & Lars Torpe (red.). Demokrati og politisk kultur. Rids af et demokratisk medborgerskab. Systime, Århus 2004
 • Jørgen Goul Andersen, Lars Torpe og Johannes Andersen. Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt. Jurist‑ og Økonomforbundets forlag, København 2000.
 • Johannes Andersen, Sanne Lund Clement og Niels Nørgaard Kristensen. Kunder i politikken. På sporet af den forbrugeristiske medborger. Hovedland, Århus 2011.
 • Johannes Andersen. Politisk interesse og selvtillid – fordelt på generationer. I A. Simonsen et al. (red.). Demokrati for fremtiden. Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. Valgretskommissionen. DUF. København 2011.

 

Demokrati, identitet og hverdag

 • Johannes Andersen. Demokrati uden partier. Om politik i tiden. Forlaget Hovedland, Århus 1990
 • Johannes Andersen et. al. Den anden vej. Vejen til demokratisk uenighed i kommunen. Dafolo Forlag, Frederikshavn 1997
 • Johannes Andersen. Hverdagens centrifuge. Det daglige liv og den moderne livsform. . Forlaget Hovedland, Aarhus 1998 / 2000
 • Johannes Andersen. Rundt i hverdagen. Om hverdagsliv, livsformer og det moderne fællesskab. Gyldendal, København 1999
 • Johannes Andersen. Democracy and virtual politics: young People, the Internet and Political Participation, in J. Hoff (ed.). Internet, governance and Democracy. NIASpress, København 2006
 • Johannes Andersen. De barnagtige. Rundt i den moderne uoverskuelighed. Forlaget Hovedland. Århus 2009
 • Johannes Andersen. Hyggen, løgnene og den bekymrede overdrivelse. I L. B. Kongsholm (red). På sporet af den danske, svenske og norske identitet. Herning: Pej forlaget

Valgforskning:

 • Johannes Andersen, Ole Borre, Jørgen Goul Andersen & Hans Jørgen Nielsen. Vælgere med omtanke. En analyse af folketingsvalget 1998. 304 sider. Aarhus 1999. Forlaget Systime.
 • J. Goul Andersen & O. Borre (red.). Politisk forandring. Værdipolitik og nye skillelin­jer ved folketingsvalget 2001. Forlaget Systime, Aarhus 2003.
 • Johannes Andersen. The Good Friend – An European perspective. ECPR, 2004.
 • J. Goul Andersen, J. Andersen, O. Borre, K. M. Hansen og H. J. Nielsen (red). Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv. Academica, Århus 2007.
 • R. Faber & F. Unger (ed.). Populismus in Geschichte und Gegenwart. Königshausen & Neumann. Würzburg 2008
 • Johannes Andersen. Vælgerne 2001-2010. i Økonomi & Politik. Nr. 3. 2011.

Ungdomskulturer, identitet og hverdag

 • Johannes Andersen. Mellem hoved og krop. Om ungdomskulturer. Systime. Aarhus 2001.
 • Johannes Andersen. Democracy and virtual politics – young people, the Internet and political participation. Aalborg 2003.
 • Johannes Andersen. Partiskiftere og politik som oplevelse. I Politikernes mediere selvfremstilling. Medie Kultur nr. 44. 2008
 • K. Levinsen & N. Muusmann (red). Unge stemmer. Nyt engagement i politik og samfund? Syddansk universitetsforlag, Odense 2008.
 • Johannes Andersen. Anthony Giddens – institutioner og det tillidsfulde valg. I A. Kastrup Jensen et. al. (red.). Pædagogens bog om individ, institution og samfund. Akademisk forlag. København 2011.

Politisk kommunikation

 • Johannes Andersen. Den politiske blender. En aktuel lære om demokrati og politik. Hovedland. Aarhus 2004.
 • Johannes Andersen. The Internet, youth culture and empowerment, in H. Bang & A. Esmark (ed.). New Publics with / out Democracy. Nordicom, København 2007.
 • Johannes Andersen. Bud 2: Samfund og politik i L. B. Kongsholm (ed.). 12 bud på 2012. Pej gruppens forlag. Herning 2008.
 • Johannes Andersen. Jeg snakker med mig selv….. i E. Hansen et. al (ed.). Digitale mellemværender. Forlaget Philosophia, Århus 2008.
 • Tendenser 1012-1015: Politik og samfund. i Tid og Tendenser. Nr. 1. 2011.
 • Johannes Andersen. Demokrati uden ord: Politik mellem forbrug og marketing. I S. W. Nielsen (red.). Politisk Marketing. Personer, partier & praksis. Karnov Group, København 2011.

 Oplæg og kursusaktiviteter for eksempelvis følgende:

 • Politiske partier, lokalt, regionalt og i Folketinget
 • Danske og udenlandske universiteter
 • En lang række konsulentfirmaer
 • Erhvervsvirksomheder – eksempelvis Grundfos,
 • Foreninger og frivillige organisationer
 • Kommunernes landsforening
 • Rambøll
 • Socialcheferne I Danmark
 • SSP samarbejdet
 • Ungdomsskoler
 • Pædagogiske sammenhænge
 • De danske regioner
 • En stor del af de danske kommuner
 • Fagforeninger
 • Hospitaler, f.eks. Horsens, Viborg og Aalborg
 • Festival Danmark, og udvalget musikfestivaler.
 • FDB
© Johannes Andersen - Johannes Andersen er foredragsholder hos Athenas - formidling af foredragsholdere i Danmark
Siden er produceret af Ondesign