Ungdomskulturer – før og nu


I 1950’erne var Jørgen og Kirsten unge i en dag, nemlig på deres konfirmation. Dagen efter var de voksne. De kendte de traditioner, som de skulle gøre til deres, og de vidste også alt om samfundets og familiens forventninger til dem. De vidste kort sagt hvad der var godt og vigtigt, og de havde stort set ikke noget valg. Linierne i deres livsforløb var udstukket på forhånd.

I 10’erne er billedet omvendt. Nu skal de unge træffe vigtige valg hver dag, men de har ikke nogen fornemmelse af, hvad der er godt og vigtigt. Deres valg skal begrundes ud fra dem selv. Hvad de ofte gør ved at træffe nye valg. De unge er med andre ord meget aktive. Hvilket dog ikke forhindre, at nogen vælger det sikre, mens andre vender ryggen til.

Det er denne udvikling og især 10’ernes unge, Johannes Andersen vil komme nærmere ind på. Herunder også et blik på nogle af tidens nye kønsroller og unges nye identiteter.

 

Johannes Andersen har skrevet en række artikler og bøger om unge. Bl.a. Unge mellem hoved og krop. Systime 2001.

© Johannes Andersen - Johannes Andersen er foredragsholder hos Athenas - formidling af foredragsholdere i Danmark
Siden er produceret af Ondesign